You sign for the Arakan
Katliama Sessiz KALMA!
Arakan’da kendi vatanlarında on yıllardır Myanmar Devleti’nin ve Budist çetelerin baskı, ayrımcılık ve şiddeti altında yaşayan Rohingya halkı farklı tarihlerde defalarca katliama uğramıştır. Geçen yüzyılda, 1942 yılında 150.000 Arakan’lının yine Budist çeteler tarafından katledilmesinden sonra bugüne kadar artarak devam eden baskı ve şiddet neticesinde milyonlarca Arakan’lı yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış, köyleri yakılmış, yüzbinlercesi katledilmiştir. Bu durum Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından dahi soykırım olarak nitelendirilmektedir.
Fotoğraf Galerisi
Arakan Hareketi
Arakan Platformu

Arakan’da kendi vatanlarında on yıllardır Myanmar Devleti’nin ve Budist çetelerin baskı, ayrımcılık ve şiddeti altında yaşayan Rohingya halkı farklı tarihlerde defalarca katliama uğramıştır. Geçen yüzyılda, 1942 yılında 150.000 Arakan’lının yine Budist çeteler tarafından katledilmesinden sonra bugüne kadar artarak devam eden baskı ve şiddet neticesinde milyonlarca Arakan’lı yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış, köyleri yakılmış, yüzbinlercesi katledilmiştir. Bu durum Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından dahi soykırım olarak nitelendirilmektedir.

Özellikle son beş yılda tüm dünyanın gözleri önünde yine binlerce Arakanlının katledilmesi, tecavüze uğraması ve yüzyıllardır yaşadıkları yurtlarını terk etmek zorunda bırakılması sonucu kendi vatanlarında vatandaşlık hakkı bile verilmeyen Arakan’lı müslümanların sayısı üç milyondan bir milyona kadar düşmüştür. Bu durum karşısında “Myanmar’da yaşanan şiddeti açıklayacak kelimeler yok” diyen BM gibi kuruluşlar dahi, hiçbir şey yapmamaktadırlar. Tüm bu yaşananlar göstermektedir ki, Arakan’lı müslümanların hayatta kalabilmesi, maruz kaldıkları şiddet ve baskıların tekrar yaşanmaması ve ülkelerine geri dönebilmeleri için, kısa ve orta vade perspektifli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Bu tabloya istinaden 15 Eylül 2017 tarihinde Ankara merkezli olarak Arakan Platformu kurulmuştur. Arakan platformu; yüzyıllardır kendi devlet yapıları altında yaşadıkları topraklarda işgal altında inanç ve farklılıkları nedeniyle yıllardır zulüm ve baskı altında kalan, vatandaşlık hakları ellerinden alınan, sağlık – eğitim gibi temel hizmetlerden mahrum bırakılan Arakan halkının varoluş mücadelesinde yanlarında olmak ve yaşadıkları zulmü dünya kamuoyuna doğru bir şekilde aktarabilmelerine destek verebilmek amacıyla, bir araya gelen gönüllülerin oluşturduğu bir platformdur. Platform sadece acil yardım konusunda değil, Arakan halkının yaşadıkları zulmü dünya kamuoyuna doğrudan aktarabilmeleri için eğitim ve iletişim gibi konularda da destek olmayı amaçlamaktadır.

Arakan Platformu, giyim ve gıda gibi insani yardımların saldırılardan kurtulanların günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için önemli olduğunu düşünmektedir. Ancak sadece bu yardımlarla yetinmenin yaşanan katliam, tecavüz ve sürgünün tekrar yaşanabileceği gerçeğini değiştirmeyeceği kanaatindedir. Platform, Arakan’da daha iyi bir geleceğin yaşanabilmesi için kalıcı ve katma değeri yüksek çalışmaların koordinasyonunu kendine misyon edinmiştir.

Arakan İçin Yürütülen Yardım Kampanyaları